Diplomati

Betydelig vekst i bompenger bekymrer KNA

– KNA er prinsipielt i mot bompenger og mener at det som absolutt minimum m? v?re lokalpolitisk forankring rundt et bompengeprosjekt. Vi er derfor sv?rt bekymret for den kraftige bompengeveksten vi har sett bare de siste tre ?rene. Skal en vei f?rst bompengefinansieres mener vi i tillegg at staten m? betale minst 50% av veien, sier generalsekret?r i KNA, Jan Johansen.
Mye kunne ogs? v?rt gjort for ? effektivisere innkrevingen av bompenger, mener KNA, og viser til Riksrevisjonens kritikk av bompengeselskapene. I 2011 betalte bilistene inn 6,6 milliarder i bompenger (riksvei og ?vrig veinett), mens administrasjonen av innkrevingen kostet hele 818 millioner kroner. I tillegg kommer rentekostnadene. Selv om bompengeinnkrevingen har blitt automatisert i perioden 2002-2011 har administrasjonskostnadene ?kt relativt sett.
– Riksrevisjonen sin gjennomgang viser med all tydelighet at man har sovet i timen, og ikke passet godt nok p? at bompengeselskapene drives mest mulig kostnadseffektivt sier generalsekret?r Jan Johansen i KNA.
Tiltakene som Riksrevisjonen peker p? m? f?lges opp. KNA er positive til at det n? blir obligatorisk med bompengebrikke for tunge kj?ret?y, men savner at man tar skrittet helt ut. Det er ingenting i veien for ? innf?re samme krav til personbiler, som blant annet Transport?konomisk Institutt tar til orde for, og s?ledes redusere de administrative kostnadene, og snikingen.
KNA vil derfor utfordre partiene, b?de f?r og etter valget, til ? innf?re obligatorisk bompengebrikke, og p? denne m?ten effektivisere innkrevingen og redusere kostnadene for bilistene.
KNA ?nsker i tillegg at antallet bompengeselskaper reduseres, slik at administrasjonskostnader i innkrevingen kan reduseres og mest mulig av innbetalte bompenger fra bilistene kan nyttes til ? bygge vei. Mest optimalt ville v?re ett statlig bompengeselskap.

Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA) er klubben for deg som ?nsker et mer aktivt, morsommere og tryggere forhold til bilen! KNA ble stiftet i 1907 og er landets eldste bilorganiasjon. I hele sin historie har KNA arbeidet for best mulig vilk?r for bilistene – og ekte bilglede er KNA fremste form?l. KNA tilbyr attraktive medlemsfordeler, organiserer bilsport, snakker bilistenes sak og bygger attraktivt klubbliv der det er godt ? v?re.KNA representerer den internasjonale bilorganisasjonen FIA (Féderation International de l´Automobile) som i likhet med KNA arbeider for ? ?ke interessen for og bedre rammebetingelsene for bilister globalt og som samtidig organiserer internasjonal motorsport. 0000

Similar Posts