Internasjonalt

Bisettelse ved Sand Kirke

Utenriksminister Jonas Gahr St?re m?ter den greske utenriksminister Stavros Lambrinidis mandag 8. august.
Utenriksminister Lambrinidis kommer til Norge for ? kondolere i forbindelse med terrorhendelsene 22. juli. Utenriksministrene vil ogs? ha samtaler om blant annet situasjonen i Midt?sten, med spesielt fokus p? Libya og Syria, den finansielle situasjonen i euro-sonen og om andre bilaterale sp?rsm?l som E?S-finansieringsordningen.
De m?ter pressen kl. 14.15 p? Grand Hotel, Christian Radich-suiten.
Etter m?tet vil Lambrinidis legge ned blomster ved domkirken.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Marte Lerberg Kopstad, mobil 995 22 0260000

Similar Posts