Politikk

Bistandsorganisasjoner m?ter S?rlandsbenken i Arendal

Tre av de st?rste bistandsorganisasjonene i Agderfylkene m?ter fredag den nye S?rlandsbenken, best?ende av alle stortingspolitikerne fra Aust- og Vest-Agder.
Str?mmestiftelsen, JOIN good forces og Yme m?ter fredag de mest framtredende s?rlandspolitikerne som i kommende stortingsperiode er valgt inn fra Agder.
De to f?rstnevnte er begge Kristiansandsbasert, mens Yme har sitt hovedkontor p? Veg?rshei. De tre organisasjonene representerer sammen med andre s?rlandske bistandsorganisasjoner det st?rste bistandsmilj?et utenfor Oslo.

Det er viktig ? synliggj?re bredden i det viktige internasjonale arbeidet som drives ut fra S?rlandet, og som kommer fattige og konfliktrammede mennesker over hele verden til gode. S?rlandet har stor grunn til ? glede seg over et sterkt fagmilj? innenfor bistandsfeltet b?de p? viktige utdanningsinstitusjoner som UiA og NLA Medieh?gskolen Gimlekollen, og gjennom de frivillige organisasjonene som de tre nevnte bistandsakt?rene representerer.
Str?mmestiftelsen ble ?rets s?rlandsbedrift 2013. Str?mmestiftelsen arbeider spesielt med fokus p? utdanning og mikrofinans for ? skape jobber i fattige land. Oppdraget er ? utrydde fattigdom.
JOIN good forces har gjennom 20 ?r arbeidet i krigsrammede omr?der. JOIN er i dag sterkt inne i det ?stlige Kongo, en konflikt som regnes for ? v?re den mest d?delige siden andre verdenskrig.

Stiftelsen Yme er en internasjonal humanit?r organisasjon basert p? Veg?rshei, Aust Agder, som spesialiserer seg p? vann-, sanit?r- og yrkesskoleprosjekter i noen av de mest ufordrerende geografiske og sosio-?konomiske omr?dene i verden. For tiden st?tter Yme prosjekter i Somalia og Kongo-Brazzaville.
M?tet finner sted p? GRID Arendal, fredag 15. november kl 13.15 ? 14.15

For mer informasjon kontakt:
Egil Mongstad, pressekontakt i Str?mmestiftelsen: 952 89 394
Tore Gullaksen, daglig leder i JOIN good forces: 909 74 610
Geir Ommundsen, daglig leder i Yme: 900 38 855

Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no31200

Similar Posts