Kulturpolitikk articles

Ny rapport: Et arbeidsmarked for alle?

En dokumentanalyse av de nordiske landenes jobbstrategier Uansett konjunktursituasjonen har personer med funksjonsnedsettelser en svakere stilling p? arbeidsmarkedet enn andre arbeidss?kere. I “Et arbeidsmarked for alle?” sammenlignes strategier for ? ?ke sysselsettingen blant personer med funksjonsnedsettelser i de nordiske landene Rapporten beskriver og analyserer de nordiske landenes jobbstrategier for personer med funksjonsnedsettelse.…
Top