Kulturpolitikk articles

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 42, 2011

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 42, 2011

R?dmannen i Trondheim, Elin Rognes Solbu, la mandag 17. oktober fram forslag til kommuneplanens handlingsdel med ?konomiplan og budsjett 2012 for Trondheim kommune. Les hele saken her: http://www.trondheim.kommune.no/content/1117705413/Et-nokternt-budsjett-tilpasset-kommunens-inntekter-og-utgifter-0000…

Norge gratulerer raftoprisvinner Sexual Minorities Uganda

– Mens utfordringene for deler av kollektivtransporten har st?tt i k?, p?g?r bak kulissene et arbeid som skal gi de reisende tilgang til en ?motorveg? av nye tilbud og tjenester. Smarte l?sninger innen IKT vil gj?re opplevelsen av kollektivtransporten slik vi i dag kjenner den til noe helt annet i morgen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.…

Husk dem som glemmer!

Tirsdag 20. september 2011 arrangerer Kommunal- og regionaldepartementet og KS boligsosial konferanse med tema ?En boligpolitikk for framtida?. Pressen er velkommen til ? v?re til stede. Ordf?rere, r?dmenn og andre beslutningstakere i kommunen deltar p? konferansen. Tid: Tirsdag 20. september 2011 kl.…
Top