Diplomati

Bj?rn?y slutter i Plan Norge

21-06-2013 12:31 Plan Norge Helen Bj?rn?y slutter som generalsekret?r i fadderorganisasjonen Plan Norge etter fem og et halvt ?r. - Jeg er veldig stolt over ? ha ledet Plan Norges arbeid for utsatte og fattige barn. P? mine reiser ut i felt har jeg sett behovet for hjelp og den gode effekten av det arbeidet v?re flinke medarbeidere nedlegger med ?konomisk st?tte fra 120 000 norske faddere, sier Helen Bj?rn?y.

Helen Bj?rn?y slutter som generalsekret?r i fadderorganisasjonen Plan Norge til h?sten etter fem og et halvt ?r.
Bj?rn?y begynner 1. oktober som fylkesmann i Buskerud etter fredagens utnevnelse i statsr?d.
– Jeg er veldig stolt over ? ha ledet Plan Norges arbeid for utsatte og fattige barn. P? mine reiser ut i felt har jeg sett behovet for hjelp og den gode effekten av det arbeidet v?re flinke medarbeidere nedlegger, med ?konomisk st?tte fra 120 000 norske faddere, sier Helen Bj?rn?y.
Styreleder i Plan Norge, Jan Erik Korssj?en, opplyser at Bj?rn?y har holdt ham l?pende oppdatert.
– Som generalsekret?r har Helen Bj?rn?y fortsatt ? l?fte Plan til en enda st?rre akt?r for barns rettigheter, nasjonalt som internasjonalt. Under hennes ledelse har Plan Norge ?kt omsetningen fra 330 til over 400 millioner kroner. Hun har ledet en organisasjon i vekst p? en god m?te, sier Korssj?en.
Bj?rn?y tok over som generalsekret?r i Plan Norge i april 2008.

– Styret vil umiddelbart starte arbeidet med ? finne Bj?rn?ys etterf?lger. Vi forventer ? ha ny generalsekret?r p? plass innen Bj?rn?y fratrer, sier Jan Erik Korssj?en.

Om Plan Norge:
? Fadderorganisasjonen Plan Norge er en del av den internasjonale utviklingsorganisasjonen Plan, som jobber med 1,5 millioner fadderbarn og lokalsamfunn i 50 land. Plan ble etablert i 1937 i Spania for ? bedre forholdene for barna som ble rammet av den spanske borgerkrigen.
? Plan Norge startet i 1996, og baserer seg hovedsakelig p? innsamlede midler fra private givere. Mer enn 80 prosent av pengene g?r til form?let.
? Plans visjon er en verden der alle barn f?r realisert sine muligheter i samfunn som respekterer menneskers rettigheter og verdighet.
? Plans arbeid baserer seg p? FNs barnekonvensjon. Vi jobber for at alle barn har rett til ? g? p? skole, f? tilgang til helsetjenester, bli beskyttet mot vold, overgrep og fors?mmelse, delta i samfunnet og v?re med ? p?virke sine egne liv.
? Plan er religi?st uavhengig og partipolitisk n?ytral.
0000

A to już wiesz?  ?nsker mer ambisi?s klimapolitikk

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy