Diplomati

Bli med og dyrk Norge

Norges Bondelag inviterer n? alle til ? bli med og drive en g?rd.
P? bondevenn.no kan du lage ditt eget andelslag og hjelpe en bonde med ? l?se utfordringer han m?ter p? g?rden fra n? og til september.
– Med denne konkurransen gir vi folk et innblikk i bondens hverdag og alt arbeidet som skal til for ? kunne tilby trygg, sunn og naturlig mat som forbrukerne vil ha, sier Nils T. Bj?rke, leder i Norges
Bondelag, som legger til at norsk kortreist mat har sterk st?tte blant folk flest.
Befolkningen ?ker, og landets b?nder vil produsere mer mat for ? dekke ettersp?rselen.
– Norsk mat er samtidig et verdivalg. Vi vil bruke ressursene som er spredt over hele landet og gi folk sunn, kortreist mat hvor vi kjenner matens opprinnelse, sier Bj?rke.

Hjelp bonden med hans utfordringer
?Du er bedt p? grillfest. I dag og i morgen er det fint v?r, deretter ventes flere dager med regn. Skal
du g? p? grillfesten eller tilbringe l?rdagskvelden p? traktoren for ? berge graset som skal bli vinterens fôr til dyra??
?Fj?set er gammelt og utdatert. Det tekniske utstyret trenger stadige reparasjoner. Skal du fortsette
med det gamle, eller investere 4 millioner kroner i nytt, st?rre og moderne fj?s??
Dette er eksempler p? utfordringer som deltakerne i konkurransen blir stilt overfor. Sammen med inntil fire venner kan du gi bonden r?d.
I alt seks g?rder med ulik drift er med i konkurransen. Disse er:
– Tor Erling Grans?ther p? Epleg?rden, Hurum, Buskerud
– Fr?ydis Haugen, melkebonde p? Trudvang, Lind?s, Hordaland
– Bj?rn Gimming, korn- og storfebonde i Halden, ?stfold
– Thor Johannes Rogneby, potet- gris- og kornbonde p? Toten, Oppland
– Tone Rubach, sauebonde p? Gryt?y, Troms
– Petter Simonsen, ?kokornbonde i H?land, Akershus

Bli en bondevenn!
Konkurransen Andelslaget foreg?r p? bondevenn.no, og vinneren f?r selvsagt et g?rdsopphold i premie! P? nettsiden kan ogs? alle som er glad i norsk mat skrive sin egen plakat. Nettsiden har ogs? samlet en rekke fakta og statistikk om norsk matproduksjon. Samtidig kan du se bilder av bondevenner som er utnevnt av lokale bondelag over hele landet. Dette er eksempelvis personer
som bidrar til ? l?fte frem matproduksjon og landbrukets betydning for det norske samfunnet.
Bildetekst: Thor Johannes Rogneby er potetbonde p? Toten, og ?nsker alle velkommen til ? ta del i utfordringene han m?ter som bonde.
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Similar Posts