Politikk

Boende för äldre – seminarium nära Köpenhamn!

Den 26 november 2013 arrangerar Nordens Välfärdscenter seminariet “Bo kvar eller flytta – dröm eller mardröm?”. Seminariet äger rum i Handicaporganisationernes hus, Taastrup, Danmark, mellan kl 9.30 och 16.
Under seminariet presenteras Nordens Välfärdscenters rapport “Boende för äldre” med en sammanställning av boendesituationen i Norden för personer som är 80 ?r och äldre.
Bland talarna kan nämnas Barbro Westerholm, riksdagsledamot i Sverige och tidigare ordförande för äldreboendedelegationen, rapportförfattarna Stig Dedering och Cecilia Henning samt Holger Stolarz, arkitekt och samhällsplanerare, som talar om Integrated Service Areas, en socialt h?llbar miljö för äldre människor.
För mer information:
Nino Simic, kommunikationsr?dgivare, [email protected], +46702211670

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy