Diplomati

Bondelagsleder gjenvalgt – Vi har hele organisasjonen i ryggen.

I valgene var det ingen tvil om at Nils T. Bj?rke har b?ndenes tillit. Bj?rke fikk 165 stemmer med null blanke stemmer.
– Det var godt ? f? en slik st?tte. Det betyr at vi har hele organisasjonen i ryggen. Det gir trygghet og p?gangsmot, sier Bj?rke, som ble gjenvalgt med null blanke stemmer.
Han tror at oppslutningen betyr at folk aksepterer klar tale selv om ikke alle er enige i alt.
– Det viser at den linjen vi har valgt i jordbruksoppgj?ret og at v?rt m?l om ? sette norsk matproduksjon p? dagsorden i valgkampen har god oppslutning.
Tett om f?rste nestleder
Valgkomiteen i Norges Bondelag hadde innstilt Kristin Ianssen, ?stfold til ny f?rste nestleder og Brita Skallerud, Akershus som 2. nestleder.
Leder av Sogn og Fjordane, Per Hilleren foreslo under ?rsm?tet Brita Skallerud som 1. nestleder. Han fikk ikke gjennomslag for forslaget.
Kristin Ianssen ble valgt til f?rste nestleder med 85 stemmer, mens Brita Skallerud fikk 80 stemmer og ble gjenvalgt som 2. nestleder.
– Jeg er glad for at Brita og jeg skal v?re sammen i toppen av Norges Bondelaget. Jeg er innstilt p? ? gj?re det beste for Bondelaget og jeg vil jobbe for at alle gode krefter jobber sammen for ? ta hele landet i bruk. Vi har ikke et m?l ? avse verken til brakklegging eller nedbygging, sier Iannsen.
Gjenvalg
Einar Frogner, Hedmark og Trine Hasvang Vaag, Nord-Tr?ndelag ble gjenvalgt som styremedlemmer.
Nye ansikter
Nina Kolltveit S?ter, M?re og Romsdal, skal representere Tine i det nye Bondelagsstyret, mens Teig Madsen, Troms, er valgt inn for Nortura.
Varamedlemmene til styret ble i rekkef?lge Arnstein R?yneberg, Rogaland (m?ter fast), Ragnhild Engan, Nordland og Birte Usland, Vest-Agder.
Arne Magnus Aasen, M?re og Romsdal, ble valgt til ny ordf?rer og skal ogs? m?te fast i Bondelagsstyret.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy