Politikk

B?nder, bli inspirert av R?ros!

– ? samarbeide i sm? lokale samvirker kan gi eventyrlige resultater som hele lokalsamfunnet kan vokse p?. Dette kan v?re inspirasjon for b?nder i hele landet, sier Nils T. Bj?rke i forbindelse med 10
?rs jubileet til R?rosmat.
Et robust og b?rekraftig landbruk er en forutsetning for lokalmatsuksess
– Det er viktig at landbrukspolitikerne ser betydningen av ? ha kj?tt ? og melkeproduksjon fra robuste g?rdsbruk ogs? i distrikter som dette. Kun slik kan vi fortsette ? bygge merkevarer som R?rosmat
og utvikle videreforedlingsbedrifter, sier Guri Heggem i forbindelse med markeringen p? R?ros.
Det er Tine-produsenter som leverer den ?kologiske melker til R?rosmeieriet som er en av de store akt?rene
– Uten Tineprodusentene hadde ikke vi hatt R?rosmat. Vi er totalt avhengige av b?nder i hele distriktet og at de f?r utnytte det potensial som er i regionen, sier Heggem i R?rosmat.
Norges Bondelag var med p? feiringen av R?rosmat sitt 10 ?rs jubileet den 14. november. Blant
tema som Bondelaget er med ? diskutere p? markeringen er hvor lokalmat st?r om 10 ?r.
Et viktig tema som er om politikerne vil legge til rette for utvikling av lokalmatproduksjon, som n? er i voldsom vekst.
– Tilbud skaper ettersp?rsel og verdiskapning. Utvikler vi ikke et tilbud vil ikke forbrukerne ettersp?rre det heller. Men vi trenger utvikling for ? skape verdiskapning, sier Nils T. Bj?rke.
– Er det lite utvalg av lokalmatprodusenter i en butikken, s? p?virker det salget
av all lokalmat i den butikken. Stikkord som distribusjon, maktfordeling i verdikjeden og konkurransevilk?r er viktige i denne forbindelsen. Vi opplever stadig ?kende fokus p? matkvalitet. Vi er spente p? hvordan nye politikere utformer en politikk som hensyntar dette, sier Trond Wilhelm Lund ved R?rosmeieriet.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
5000

Similar Posts