Diplomati

– B?nder kan ikke regne p? timel?nna

P? budsjettkonferansen mandag starter regjeringspartiene dragkampen om
hvordan midlene over neste ?rs statsbudsjett skal fordeles. Norges Bondelag
?nsker i den forbindelse ? minne om fjor?rets brudd i jordbruksforhandlingene.
– Vi h?per at realitetene om b?ndenes inntekt i forhold til arbeidsinnsats
har sunket godt nok inn hos de styrende politikerne i ?r, sier leder for Norges
Bondelag, Nils T.Bj?rke.
I 2011 vedtok de samme politikerne at den norske matproduksjonen skal ?kes i
takt med befolkningsveksten i ?rene fremover.
-Norske b?nder er glade i jobbene sine, og klare til ? jobbe for ? n?
Stortingets m?l. Det kan likevel bli vanskelig om ikke inntektene til bonden
?kes. Vi forventer at m?loppn?elsen i landbruksmeldinga om ?kt matproduksjon
starter i v?r, sier Bj?rke.
Inntekt og arbeidsinnsats samsvarer d?rlig
For ? ?ke forst?elsen for hvor lite bonden faktisk tjener p? de timene hun
legger ned i matproduksjonen har Norges Bondelag bes?kt et g?rdsbruk i Rana i
Nordland og dokumentert hverdagen til en ung melkebonde.
SE FILMEN HER!
Like etter fullf?rt utdannelse som sivil?konom valgte Solveig Bratteng
R?nning (30) ? ta over familieg?rden Sletten. For henne var det et verdivalg,
men hun gikk inn i et yrke med lange arbeidsdager, lite ferie og d?rlig betalt
for de timene som blir lagt ned. I fjor jobber hun 3200 timer (et ?rsverk er 1850 timer), og tjente
350.000 kroner.
– Det st?rste problemet er at ?konomien ikke st?r i forhold til
arbeidsinnsatsen. Du jobber veldig mye, og f?r veldig lite betalt for de timene
du jobber. Timel?nna er s? lav at den regner du ikke n?r du er bonde, sier
Bratteng R?nning.
P? oppdrag fra Budsjettnemnda for jordbruket samler Norsk Institutt for
landbruks?konomisk forskning (NILF) inn detaljerte regnskapstall og
arbeidstidsregistreringer fra 850 norske g?rdsbruk. Utvalget skal speile
situasjonen i den norske landbruksn?ringa.
Gjennomsnittsl?nna til den norske l?nnstakeren er 470.000 kroner. Tallene
fra NILF fra 2011 (se vedlagt tabell) viser at ingen av produksjonsformene i det norske
landbruket kan konkurrere med l?nnstakeren p? inntekt.
I april legger Norges Bondelag og Norsk Bonde- og sm?brukarlag sitt krav til jordbruksforhandlingene.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

5000

Similar Posts