Kulturpolitikk

Bonusforbudet i Norge strider mot E?S-reglene

EFTAs overv?kningsorgan ESA sendte 4. juli et brev til norske myndigheter hvor det heter at det s?rnorske forbudet mot opptjening av bonuspoeng p? innenriks flyreiser er i strid med E?S-avtalen.
– Dette er helt i tr?d med hva SAS lenge har hevdet, og vi h?per n? at ESAs klare konklusjon fremskynder en full oppheving av forbudet i Norge, sier Eivind Roald, konserndirekt?r for salg og marked i SAS.

Fly til Trondheim og andre steder innenriks med bonus
N? er det Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet som endelig skal avgj?re bonusforbudets skjebne, etter at Konkurransetilsynet ?pnet for en delvis oppheving i tidligere i ?r. En gjennomgang av h?ringsuttalelsene viser ogs? at majoriteten g?r i fav?r av at ogs? reisende p? fly til Oslo, Bergen, Stavanger eller andre innenriks destinasjoner skal kunne nyte godt av bedre servijenester knyttet til flyselskapenes fordelsprogram.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt pressetelefonen: 64 81 88 00

SAS er Skandinavias ledende flyselskap med daglige flyreiser til destinasjoner i Europa, USA og Asia. SAS er medlem av Star Alliance og kan sammen med 26 partnere tilby over 1000 reisem?l i over 175 land. For mer informasjon, bes?k SAS.no.0000

Similar Posts