Diplomati

Borgelig kaos i landbrukspolitikken

Bl? landbrukspolitikk vil gi mindre norsk mat

If?lge Norges Bondelag g?r de tydeligste politiske skillelinjene mellom KrF, SP, Ap og SV p? den ene siden og H?yre, Venstre og FrP p? den andre siden. Den bl?este modellen vil gi et landbruk som ikke drar nytte av ressursgrunnlaget i Norge og vil gi en nedgang i norsk matproduksjon. P? borgelig side er dessuten sprikene store.

Vedlagt ligger en fullstendig oversikt over hva som skiller partiene i landbrukspolitikken til bruk i redaksjonene frem mot valget.

– En politikk som f?rer til ?kt import handler ikke om tilgang p? delikatesser og spesialiteter, men om hvilke ressurser som nyttes i v?r matproduksjon. Skal vi utnytte beiteressursene over hele landet ? eller ?ke importen av fôrvarer? Vil vi fortsatt foredle kortreiste norske r?varer selv? sp?r leder av Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke

?Norsk matproduksjon st?r p? spill ? valget er ditt 9. september? er et av slagordene til Norges Bondelag i denne valgkampen. H?sten mat er et matvalg.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy