Internasjonalt

Brei evaluering av e-val

En internasjonal h?yniv?konferanse om klimaendringer og flukt blir avholdt i Oslo 6.-7. juni 2011.
I forbindelse med Nansen-Amundsen-?ret i 2011 er utenriksminister Jonas Gahr St?re og milj?- og utviklingsminister Erik Solheim vertskap for Nansenkonferansen – en internasjonal h?yniv?konferanse om klimaendringer og flukt.
Konferansen vil v?re en m?teplass for mer enn 200 forskere, politikere og myndighetspersoner som har fokus p? klimaendringer og er opptatt av de humanit?re konsekvensene i form av tvungen migrasjon. Et viktig m?l for konferansen er ? etablere en felles forst?else av utfordringene knyttet til klimaflukt.
Les mer om Nansenkonferansen p? konferansens nettsider.
Konferansen ?pnes av H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit. Utenriksminister St?re, milj?- og utviklingsminister Solheim, FNs h?ykommiss?r for flyktninger Antonio Guterres og lederen for FNs klimapanel (IPCC) Rajendra Kumar Pachauri holder innlegg i ?pningssesjonen.
Tid: Mandag 6. juni kl. 09:00. Oppm?te senest kl. 08:45.
Sted: H?yres Hus, Stortingsgata 20.
For sp?rsm?l om konferansen kan man ta kontakt med fagdirekt?r for flyktningesaker, Johan Meyer (, 23 95 15 15) eller konsulent Christian Gahre (, 23 95 15 29), begge i UDs seksjon for humanit?re sp?rsm?l.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Kjetil Elsebutangen, 990 24 9030000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy