Kulturpolitikk

– Bruk matjorda til matproduksjon

Norges Bondelag, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Norsk Bonde- og Sm?brukarlag har sammen sendt et opprop til Regjeringa som forhandler om en ny nasjonal transportplan (NTP 2014-2023), som skal legges fram for Stortinget denne v?ren.
I oppropet ber organisasjonene Regjeringa om ? ta landbruks- og matmeldinga med produksjonsm?l og jordvernm?l p? alvor, og p?legge transportetatene ? prioritere prosjekter og traséalternativer som tar minst mulig matjord.
Matjord er en knapp ressurs
– Matjord er en knapp og ikke-fornybar ressurs. Bare tre prosent av Norges landareal er dyrka opp, og det er f? dyrkbare arealer av like god kvalitet. Regjeringa har ogs? stadfestet at den norske landbaserte matproduksjonen skal ?ke i takt med befolkningsveksten i landbruks- og matmeldinga, som Stortinget vedtok april 2012, sier leder Nils T. Bj?rke i Norges Bondelag.
Vil bygge ned matjord
Transportetatene ?nsker ? bygge ned 5 400 dekar matjord i sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP) for 2014-2023. Dette tilsvarer et areal p? n?r 850 fotballbaner, og kan gi korn og mel til 5,4 millioner br?d ?rlig. I tillegg til selve nedbyggingen til vei og bane, vil presset p? de tilgrensende arealene blir stort, for eksempel til n?ringsbygg og boliger, s?rlig der man legger veikryss eller stasjoner. Konsekvensene blir at arealet med matjord som bygges ned blir mye st?rre enn det som er beregnet i NTPen.
Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bj?rke
0000

Similar Posts