Internasjonalt

Brukerunders?kelse om tilgjengelighet ved valg

Justisminister Knut Storberget opnar m?ndag 5. september den ombyggede og rehabiliterte gjestingsavdelinga ved Oslo fengsel. Barneombod Reidar Hjermann vil vere tilstades. I tillegg vil nokre “unge ekspertar” vere der. Dei er ein del av ekspertgruppa med barn som har ein forelder i fengsel. Kriminalomsorga har nytta seg av erfaringane deira og ?nskjer for korleis gjestingsforholda i fengsel b?r vere. Statsr?den vil vere tilgjengeleg for pressa.
Stad: Oslo fengsel avd. B, ?kerbergveien 11
Tid: M?ndag 5. september kl. 14.00 ? 15.00.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgivar Andreas Lorange, 48 16 12 27.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy