Partier

Bulgarias utenriksminister i Norge

Bulgarias utenriksminister Nikolay Mladenov bes?ker Norge onsdag 20. oktober for samtaler med utenriksminister Jonas Gahr St?re.
De to utenriksministrene vil blant annet dr?fte det bilaterale forholdet mellom Norge og Bulgaria, inkludert E?S-finansieringsordningene. Aktuelle NATO-saker, situasjonen i Afghanistan, Russland og energi st?r ogs? p? dagsordenen.
Dette er f?rste gang utenriksminister Mladenov bes?ker Norge som utenriksminister.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Kjetil Elsebutangen, 990 24 9030000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy