Internasjonalt

Ca. 147 200 har forh?ndsstemt s? langt

Den 20. september vil palestinerne g? til FN for ? s?ke om anerkjennelse av en palestinsk stat. ?I 64 ?r har palestinerne levd uten en selvstendig stat og under israelsk okkupasjon, vi mener at FN og Den norske regjeringen m? n? ta ansvar og st?tte palestinsk selvstendighet?, sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge.
I 1947 ble opprettelse av en palestinsk og en israelsk stat, side om side, vedtatt (FN-resolusjon 181). Israel erkl?rte seg selvstendig i 1948 med et langt st?rre omr?de enn de var tildelt i 1947
– Det er naivt ? tro at et okkupert folk skal kunne inng? en fredsavtale med den samme staten som opprettholder okkupasjonen, sier Khateeb. ? anerkjenne Palestina som en egen stat og faktisk implementere tidligere vedtatte FN-resolusjoner m? v?re en forutsetning for at en skal kunne komme i en realistisk forhandlingsposisjon.
FN-Resolusjon 242 (1967) sier at Israel m? trekke seg ut av omr?dene de okkuperer. FN-Resolusjon 194 (1948) gir de palestinske flyktningene rett til retur eller kompensasjon. ?Dette er ikke urealistiske krav, men vedtatte FN-resolusjoner?, fortsetter lederen av Palestinakomiteen.
Norge har bidratt til de palestinske selvstyremyndighetene som i dag har et sv?rt innskrenket selvstyre. Israel kontrollerer 4 millioner palestinere p? Vestbredden og Gazastripen. De har ikke bevegelsesfrihet, begrenset organisasjonsfrihet og er p? ingen m?ter selvstendige. Den palestinske statsministeren Salam Fayyad sitt statsbyggingsprosjekt har v?rt applaudert og finansiert av norske myndigheter. Men for faktisk ? f? til en palestinsk stat m? okkupasjonen opph?re og palestinerne f? innfridd sin rett til selvbestemmelse.
– 20 ?r med forhandlinger og dialog har gitt palestinerne flere israelske bosettinger, flere murer og barrierer og et stadig fjernere h?p om frihet. Vi kan ikke lenger tillate at Israel stiller seg over internasjonal lov eller at den unge palestinske generasjonen m? vokse opp under okkupasjon, avslutter Line Khateeb,
Det var FN som i sin tid delte Palestina, og FN m? igjen ta ansvaret for at palestinernes rettigheter sikres. En norsk stemme i FN for en uavhengig og selvstendig palestinsk stat, vil v?re et steg i riktig retning for ? f? til et stabilt Palestina og Israel.
Kontakt:
Line Khateeb , leder av Palestinakomiteen i Norge
Mobil 95 09 09 380000

Similar Posts