Internasjonalt

Ca. 250 000 har forh?ndsstemt s? langt

Regjeringen legger i dag frem lovforslag om ? senke kravet til minste aksjeselskap – fra 100 000 til 30 000 kroner. Sammen med et konkret forenklingsm?l, og bortfall av revisjonsplikten, leverer regjeringen n? en helhetlig pakke for et enklere Norge.
– Norge skal v?re et land hvor det er attraktivt ? etablere aksjeselskaper. Derfor fremmer vi i dag et lovforslag som vil stimulere til flere ved ? gj?re det billigere, enklere og bedre. Aksjeselskapet er godt innarbeidet i n?ringslivet. N? legger regjeringen til rette for at flere skal kunne bruke denne selskapsformen, sier n?rings- og handelsminister Trond Giske.
Ogs? justisminister Knut Storberget tror dette vil virke positiv for nyetableringer.
– Forslagene i proposisjonen representerer viktige tiltak for ? stimulere til ?kt nyskapning. Vi vil se forbedrede rammevilk?r for sm? og mellomstore bedrifter. Sverige har nylig tatt liknende grep. Der har det v?rt en betydelig ?kning i antallet nystiftelser av aksjeselskap i etterkant. Det er god grunn til ? tro at det samme vil skje her hjemme, sier Storberget.
Enklere og billigere etableringer av aksjeselskaper kan ogs? bidra til at gründere velger ? etablere norske aksjeselskaper, fremfor utenlandske foretak (NUF).
-Denne endringen i Aksjeloven gj?r terskelen og inngangsbilletten for ? starte ny n?ring enda lavere. Dette vil v?re viktig for at vi skal n? m?let om et aktivt landbruk over hele landet. Vi trenger b?nder som er gründere, og som ser muligheter for ? skape verdier av de lokale ressursene. Jeg er sikker p? at dette vil gj?re en forskjell, ikke minst for ungdommen som ?nsker ? etablere seg i n?ringa, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.
Proposisjonen f?lger opp sentrale forslag i advokat Gudmund Knudsens utredning ?Forenkling og modernisering av aksjeloven? som ble avgitt i januar 2011. De andre forslagene i Knudsen-utredningen vil bli fulgt opp i en senere proposisjon. Forslaget har f?tt bred st?tte i h?ringsrunden.
Trond Giske, justisminister Knut Storberget og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk lanserte forslag til ny aksjelov (Foto: Jofrid Egeland)

0200

Similar Posts