Politikk

Christian Adolph Diriks ? Larvik bys eidsvollsmann

PRESSEMELDING FRA LARVIK MUSEUM
Torsdag 24. april kl. 19.00 ? Verksg?rden, Larvik Museum
Christian Adolph Diriks ? Larvik bys eidsvollmann
Foredrag ved Aina Aske ? kst. leder og konservator, Larvik Museum
Christian Adolph Diriks var f?dt i Danmark og flyttet til Norge i voksen alder. Han var en dyktig jurist og kom til Larvik i 1812, da han fikk stillingen som byfogd og sorenskriver. Det var i egenskap av sin h?ye stilling at han ble valgt som byens representant til Riksforsamlingen. Hvilken betydning fikk Diriks for Larvik, de knappe to ?rene han bodde her ? og hvilken rolle spilte han p? Eidsvoll? Dette er sp?rsm?l som blir belyst i foredraget.
Foto: Diriks, Larvik Museums samlinger

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammensl?ingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt p? de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets ?verste myndighet er representantskapet.
Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy