Internasjonalt

Dagtilbud til 5000 mennesker med demens

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen presenterer fredag 8. april kl. 12.45 samhandlingsreformen p? Modum frisklivssentral i Buskerud.
Tid: Fredag 8. april kl. 12.45
Sted: Modum frisklivssentral, Trivselshuset p? Geithus.
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen vil presentere samhandlingsreformen, med ny nasjonal helse- og omsorgsplan, ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny lov om folkehelsearbeid.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy