Partier

DaVinci-rapporten klar!

Det finnes store gevinstmuligheter ved ? ?ke IKT-samarbeidet i kommunal sektor og mellom stat og kommune. Dette kommer frem i en fersk rapport gjort av Devoteam daVinci. Rapporten presenteres for statsr?d Rigmor Aasrud fredag 4. mars.
Tid: Fredag 4.mars kl. 9.30 ? 10.30
Sted: Statsr?dens m?terom, Akersgata 59.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Vibeke Schjem 40236744
DaVinci-rapporten tegner et bilde av situasjonen i dag mulighetene og utfordringene:
Kommunene st?r for en stor andel av de offentlige tjenestene til innbyggere og n?ringsliv. IKT blir stadig viktigere for produksjonen av disse tjenestene.
Fellesoffentlige IKT-l?sninger og registre som staten st?r ansvarlig for, er i flere tilfeller d?rlig tilrettelagt for kommunal bruk.
Landets 430 kommuner har mange likhetspunkter n?r det gjelder behov for IKT-l?sninger. Dagens interkommunale samarbeid utnytter dette bare til en viss grad.
Bakgrunnsinformasjon: I 2010 nedsatte fornyingsminister Rigmor Aasrud en arbeidsgruppe med representanter fra KRD, KS, Difi og FAD. Arbeidsgruppen sin oppgave er ? gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til at kommunene blir bedre rustet til ?det digitale spranget?. Denne utredningen ble bestilt med ?nske om at arbeidsgruppen skulle f? et bredere faktagrunnlag og noen skisser og jobbe uti fra.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy