Partier

DDD en ny allians i svensk politik

Pressmeddelande
2010-09-17
Fr?n: TilliT folkets röstDDD en ny allians i svensk politik
Alliansen TilliT folkets röst har bildats och jobbar för att införa digital direkt demokrati (DDD) i Sveriges riksdag, landsting och kommuner. DDD ger alla med rösträtt i allmänna val direkt medbestämmande över hur dess ledamöter ska agera. Detta är helt unikt i svensk politik

Det r?dande politiska systemet medverkar till att 100 000 tals vänder sig bort fr?n politiken. ?siktspaket som passar alla passar egentligen ingen. Även aldrig s? välmenande politiker har ingen chans att förändra det nuvarande improduktiva systemet inom ramen för de etablerade partierna. Den som vill p?verka politiken m?ste vara beredd att koka kaffe och g? ärenden ?t partipamparna i ?ratal innan du kan f? n?got inflytande. Miljöförstöring, korruption och allmän misshush?llning med skattebetalarnas pengar, är följden av ett systemfel, den representativa demokratins dominans, vilken kommit att användas för att konservera partielitens makt i första hand.

TilliTs folkets röst digitala direktdemokrati skapar sakliga och sansade debatter om sakfr?gor mellan politiker, medborgare, media och experter p? öppna forum via Internet, bibliotek och medborgarkontor. Ett beslutande med omröstningar med möjlighet att delegera till politiker och organisationer. TilliT behöver inget strömlinjeformat ?siktspaket. Sveriges medborgare avgör demokratiskt politiken direkt, som det var tänkt en g?ng. Endast genomtänkta och välformulerade förslag har en chans i direktdemokratisystemet. Genom en väl beprövad digital filtreringsprocess där tiden för avgörande är beroende av intresset. Medborgarna styr samhället direkt och indirekt via organisationer, politiker och experter.

?Tag en blank valsedel och skriv endast TilliT. TilliT hoppas att media tar sitt demokratiska ansvar och informerar väljarna om denna unika möjlighet? säger Magnus Gustavsson medlem i TilliT folkets röst
Presskontakt och ytterligare information:
Maneka Sjöström: 00 46 760381242, [email protected]
Mikael Engström: 00 46 733232311, [email protected]
Magnus Gustavsson: 00 46 707920142, [email protected]
Mikael Nordfors: 00 46 763202271, [email protected]
www.tillit.orgFakta och ideologin bakom TilliT folkets röst
TilliT har ingen traditionell politisk agenda p? s? sätt att vi i förhand ställer en massa vallöften och uttalar oss i en mängd sakfr?gor, men vi är absolut inte n?got ideologilöst parti.
TilliT har ingen egen politik utan vill bara agera som förmedlare av befolkningens ?sikter och l?ta dem fatta sina egna beslut. Besluten fattas via internet, där alla som har rösträtt i Sverige kan vara med och lägga förslag, debattera och genomföra omröstningar.
TilliT kommer att använda ett data-system där du har möjlighet att utse r?dgivare, s?som experter eller politiker som röstar ?t dig när du själv inte har tid och lust. När du vill rösta direkt i en fr?ga s? kan du ta tillbaka din röst och rösta själv. Du kan ocks? när som helst ändra r?dgivare samt ha olika r?dgivare i olika fr?gor.
TilliT folkets röst ideologi och hypotes är:
Vi fattar bättre beslut när vi har kul tillsammans, stöttar varandra och ger varandra TilliT!

Desto fler som är med och engagerar sig i samhällsbesluten, desto bättre beslut. Detta är bevisat i en mängd vetenskapliga studier, förutsatt att deltagarna inte följer masspsykoser utan tänker själva och det finns en metod för att samla ihop alla dessa människors erfarenheter och iakttagelser. Se The Wisdom of Crowds av James Surowiecki

Alla människor är unika och behövs i politiken eftersom ingen annan människa kan först? en persons egna erfarenheter och behov bättre än personen själv.

V?r politik är inriktad p? sakfr?gor, inte maktfr?gor.

Mera direktdemokrati kommer att minska de maktsjuka och manipulerande människornas skadeverkningar och skapa ett mera människovänligt, fritt, fredligt, ekologiskt h?llbart, sunt och välm?ende samhälle.

Ett fritt och demokratiskt samhälle kommer att skapa mera lyckliga, tillitsfulla och samarbetsvilliga individer.

Desto mera demokrati, desto bättre kultur. Här kan vi som exempel nämna den enorma kulturella blomstringsperiod som blev en följd av den grekiska direktdemokratin.

Desto mera demokrati, desto mera ärlighet och TilliT mellan människor. I Schweiz behöver man ofta inte l?sa dörrarna i medelstora städer. Det kan man inte säga om de närliggande omr?dena i Frankrike eller Italien.

När människor f?r vara med och bestämma, kommer de ocks? att taga mer ansvar för sitt land och sin närmaste omgivning, alienationen minskar.

Ingen människa är kapabel att veta allt. Därför kan inga enskilda makthavare ersätta den samlade erfarenheten fr?n en hel befolkningsgrupp.

V?r politik kommer att leda till fler Pippi L?ngstrumpor och färre Prusseluskor!
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy