Internasjonalt

De f?rste utvalgte naturtypene er klare

– Doha runden er i en kritisk fase. Det er viktig for Norge, utviklingslandene og det globale handelssystemet ? bringe forhandlingene i m?l s? snart som mulig, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
St?re og Lamy m?ttes 13. mai i forbindelse med Lamys bes?k til Oslo. De to diskuterte hva som skal til for ? bringe forhandlingene inn i et mer konstruktivt spor.
– I likhet med andre sm? og mellomstore land ?nsker Norge at verdenshandelen skal skje innenfor et robust regelverk. Alternativet til en global rettsorden p? handelsomr?det er en situasjon der det er den sterkestes rett som r?r. Med v?r ?pne ?konomi er v?r velferd ul?selig knyttet til eksistensen av et sterkt globalt handelsregime, sier utenriksministeren.
St?re og Lamy vil m?tes igjen til uformell WTO-diskusjon mellom ministre 26.mai i forbindelse med OECDs ministerm?te i Paris.
Et av hovedform?lene med den p?g?ende forhandlingsrunden er ? legge til rette for integrasjonen av utviklingslandene i verdenshandelen. Dette vil v?re et viktig bidrag i kampen mot fattigdom og en forutsetning for sosial og ?konomisk utvikling. Norge har derfor engasjert seg tungt i forhandlingene om en ny WTO-avtale, og st?ttet aktivt opp under generaldirekt?rens bestrebelser p? ? bringe forhandlingene framover.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Mariam Naqvi 980 08 233
0000

Similar Posts