Politikk

De svagaste alkoholpolitiska ?tgärderna populärast bland allmänheten

Politikerna ska självklart lyssna till den allmänna opinionen. Problemet är bara att de alkoholpolitiska ?tgärder som har bästa resultat ofta är minst populära bland allmänheten. Det säger Nordiska ministerr?dets generalsekreterare Dagfinn H?ybr?ten i Nordens Välfärdscenters nya publikation om alkoholopinioner i Norden.
– Vi har ett samhällssystem som bygger p? att politikerna ska lyssna till den allmänna opinionen. Samtidigt ska det vara sagt att alkoholfr?gan är ett omr?de där man fort kolliderar med den allmänna opinionen ifall man vill bygga p? kunskap. Det är en fr?ga om hur l?ngt man vill lyssna p? den allmänna opinionen – och det är helt och h?llet ett politiskt val.
Enligt H?ybr?ten är de alkoholpolitiska ?tgärder som har den svagaste inverkan p? skadeverkningarna mest populära bland allmänheten. Därför är de ocks? lättast att ty sig till för en politiker som vill göra n?got men samtidigt h?lla sig invald.
– Det är en avvägning för varje politiker, oberoende av vilken ?sikten är.
Har du som generalsekreterare en alkoholpolitisk agenda?
– Nej, jag har ingen personlig agenda. Den agenda jag har är den de nordiska social- och hälsov?rdsministrarna beslutar om men det är ju ett faktum att ministrarna har vidtagit en strategi i vilken alkoholomr?det ing?r. Ministrarna anser allts? att det nordiska alkoholpolitiska samarbetet är viktigt och det är den plattform jag st?r p?.
P? vissa h?ll har alkoholpolitiken blivit liberalare ? har näringsintressen f?tt en större roll i att styra opinionen?
– Man kan nog säga att lite av den liberalisering som har skett beror p? att kommersiella krafter har pressat p? förändringar men det är inte enbart därifr?n p?tryckningarna kommer. Ocks? konsumenterna utövar p?tryckning och deras p?tryckningar i samband med kommersiell p?verkan har lett till att en del av restriktionerna har luckrats upp.

Läs hela intervjun med Dagfinn H?ybr?ten i publikationen Alkoholopinioner i Norden som du kan ladda ner gratis p? svenska och finska här!
Publikationen är en del av Nordens Välfärdscenters projekt Alkoholopinioner i Norden. I samband med projektet publicerades ocks? ett temanummer om alkoholopinioner i den vetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs.
Foto: Johannes Jansson, Norden.org

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy