Kulturpolitikk

Debatt: Bistand og ekskludering av funksjonshemmede

Debatt onsdag 10. oktober, kl. 15.00-17.00 p? Litteraturhuset:
Disabled development? Et kritisk blikk p? hvordan bistand har ekskludert verdens st?rste minoritet: Mennesker med funksjonshemninger.

Hvorfor m? man jobbe for funksjonshemmedes rettigheter for ? bekjempe fattigdommen? Hvordan kan man forhindre at en milliard mennesker ikke f?r sine grunnleggende rettigheter og behov oppfylt kun fordi de har en funksjonshemning? Dette og andre sp?rsm?l vil bli diskutert p? Litteraturhuset i dag.

Debattpanelet best?r blant annet av:
Birgit Skarstein fra Velferdsr?det og kjent fra NRK-serien ?Ingen grenser?
Michael Stein, jussprofessor ved Harvard University, ekspert p? funksjonshemmedes rettigheter
Mitch Loeb, FNs Washington Group on Disability Statistics med lang erfaring som helseforsker i SINTEF
– Det er b?de uakseptabelt og uklokt at millioner av barn nektes muligheten til ? delta p? linje med alle andre. Funksjonshemmede barn har en rett til ? ikke bli diskriminert, og de har et enormt potensiale til ? bidra til utviklingen av sine samfunn, sier Birgit Skarstein, kjent fra NRK-serien “Ingen grenser”.
1 milliard mennesker med funksjonshemninger
Nye tall fra Verdensbanken og WHO viser at det i dag er en milliard mennesker med funksjonshemninger. Antallet ?ker. Sammenhengen mellom fattigdom og funksjonshemning er veldokumentert, og de aller fleste funksjonshemmede bor i fattige land. Til tross for dette har ikke funksjonshemmedes rettigheter i noen s?rlig grad blitt integrert i norsk bistandspolitikk.
I f?lge UNESCO er mer enn 90 prosent av funksjonshemmede barn uten skole. I forslag til statsbudsjettet for 2013 som ble lagt fram mandag, foresl?s det at 1,6 milliarder kroner skal g? til utdanning i utviklingsland.

Vil denne satsningen n? funksjonshemmede barn?
– Antagelig i veldig liten grad, hvis ikke norske myndigheter begynner ? ettersp?rre en slik inkludering, sier daglig leder i Atlas-alliansen, Rikke B?kkevold. – Norge kan ikke akseptere at ni av ti funksjonshemmede barn ikke f?r g? p? skole, fastsl?r hun.
– Funksjonshemmede barn er noen av de mest s?rbare og mest stigmatiserte, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge. – De ignoreres, blir holdt skjult og utsettes for brutale overgrep.
I de viktigste utviklingspolitiske prosessene som foreg?r b?de internasjonalt og i Norge, er det enighet om at hvis ikke funksjonshemmede blir inkludert vil man ikke kunne n? m?lene om b?rekraftig utvikling, bekjempelse av fattigdom og utdanning til alle.
For mer informasjon, kontakt:
Informasjonsr?dgiver i Atlas-alliansen, Camilla Stabell
mobil: 415 11 838
R?dgiver p? barns rettigheter i Plan Norge, Silje Vold
mobil: 901 820 18
Forskningsleder og professor B?rd A. Andreassen, Norsk senter for menneskerettigheter
mobil: 974 86 486
Vitenskapelig assistent p? Norsk senter for menneskerettigheter, Kjersti Skarstad
mobil: 478 94 758
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Similar Posts