Politikk

Deltakernasjonene viser seg frem

Forsvaret inviterer tirsdag ettermiddag pressen til en fremvisning av nasjonene som deltar p? vinter?velsen Cold Response 2014.

Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hansen, og ?verste leder for ?velsen, generall?ytnant Morten Haga Lunde vil v?re tilgjengelig for intervju.

Dette er en s?kalt “Show of flag”. Dette inneb?rer at det er en statisk fremvisning som best?r av v?penarter og utstyr som nasjonene bruker i ?velsen. Utstillingen vil best? av alt fra panservogn, kj?ret?y og helikopter til mindre ting som h?ndv?pen og stormkj?kken.
Nesten alle nasjoner er representert, foruten de som bare deltar med sj?fart?y.

Det vil v?re anledning til ? g? rundt og prate med flere av de deltakende nasjonene.

P?melding innen klokken 1200 p? tirsdag 11. mars til Fredrik Tandberg 400 29 633.

Oppm?te er ved vakta i Setermoen leir kl 13:30. Det forventes av fremvisningen er ferdig kl 15:00.

(Forsvarets egne bilder fra skarpskyting og ytterligere demonstrasjon med sj?- og luftstyrker vil avhengig av v?r og gjennomf?ring gj?res tilgjengelig etter avtale med presse i l?pet av tirsdag kveld.)

Norge er et langt land med store verdier ? forsvare. Forsvaret skal sikre norske verdier. Forsvaret er til stede p? bakken, i lufta og p? sj?en, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktomr?der. 9000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy