Kulturpolitikk

Den internasjonale arbeidskonferansen 2012

ILOs internasjonale arbeidskonferanse i Gen?ve samler 5000 delegater fra 185 medlemsstater. I ?r diskuteres press p? arbeiderrettigheter, ungdomsledighet og sosial sikkerhet for verdens arbeidere. FN-sambandet er tilstede.
Viktige temaer p? agendaen i ?r er sosial sikkerhet, arbeidsledighet blant unge og ILOs n?v?rende og fremtidige arbeid med anstendig arbeid og grunnleggende prinsipper og rettigheter for det globale arbeidslivet.
Den internasjonale arbeidskonferansen 2012
Ungdomsledighet
Sysselsettingskrisen for ungdom er global. Det fremg?r av den ferske ILO-rapporten ?Global Employment Trends for Youth 2012? som sier at det i l?pet av ?ret vil v?re 75 millioner arbeidsledige unge globalt mellom 15-24 ?r.
2012: 75 millioner unge ledige
Sosial sikkerhet
Tiltaket i arbeidet for sosial sikkerhet er ?The Social Protection Floor?, ILOs nye instrument for sosial beskyttelse og velferdsordninger. 80 prosent av verdens befolkning har i dag intet sosialt sikkerhetsnett ved tap av arbeid eller inntekt.
Et konkret resultat av fjor?rets konferanse var at partene ble enige om ? utarbeide en rekommandasjon om et ?Social Protection Floor (SPF)? under ?rets konferanse. M?let med den nye anbefalningen skal ha en rettighetsbasert tiln?rming. ? sikre at alle har krav p? nasjonale definerte minimumssatser p? for eksempel pensjon og arbeidsledighetstrygd.
Det har de siste ?rene skjedd en endring i m?ten ? se p? sosiale sikkerhetsordninger fra ? v?re en utgiftspost til ? dreie over til ? v?re en ?konomisk god investering.
Den internasjonale arbeidskonferansen

Den internasjonale arbeidskonferansen er ILOs generalforsamling og holdes hvert ?r tre uker i juni i Gen?ve. Arbeidskonferansen velger styre, vedtar ILOs budsjett som er finansiert av ILOs medlemsland, vedtar internasjonale arbeidsstandarder og fungerer som et internasjonalt forum for arbeids- og sosiale sp?rsm?l.
Hvert medlemsland sender fire delegater til konferansen, to representanter fra myndighetssiden, en fra arbeidstakersiden og en fra arbeidsgiversiden. Alle i f?lge med flere r?dgivere. De tre partene (trepartssamarbeidet) uttaler seg og stemmer uavhengig av hverandre.
I tillegg pleier statsledere, ministrene for arbeidsdepartementene og andre mer eller mindre kjente personer innenfor det globale arbeidslivet ? delta p? konferansen.
FN-sambandet f?lger konferansen fra Gen?ve, og er tilgjengelig for hjelpe din redaksjon med ? finne kilder og bakgrunnsmateriale.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy