Politikk

Dette landbruket vil vi ikke ha

Landbruksn?ringen valgte i dag ? bryte jordbruksforhandlingene med staten.

– Vi har hatt som utgangspunkt ? f? til en avtale, og vist vilje til ? diskutere ulike l?sninger for en framtidsrettet og b?rekraftig norsk matproduksjon. Staten har her vist marginal forhandlingsvilje, og legger opp til et alvorlig angrep p? distriktsjordbruket og familiebrukene som utgj?r hovedtyngden av norsk matproduksjon. En slik politikk kan vi ikke akseptere, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.

De fleste taper
Staten tilb?d b?ndene en inntektsvekst som er langt lavere enn andre grupper, og som vil ?ke inntektsavstanden ytterligere. I tilbudet prioriteres noen f? store bruk p? bekostning av storparten av b?ndene. Blant annet vil minst tre av fire melkeprodusenter og ammekuprodusenter komme d?rligere ut enn det gjennomsnittet staten selv har lagt opp til i sitt tilbud. Samtidig vil over 90 prosent av kornb?ndene f? reduserte inntektsmuligheter.
– Det nytter ikke ? ?ke norsk matproduksjon dersom et gjennomsnittlig g?rdsbruk ikke skal ha livets rett. De f? brukene som det her skal satses p?, vil ikke kunne kompensere for de mange som n? vil m?te en vanskeligere hverdag. Redusert l?nnsomhet vil svekke rekrutteringen og gi flere nedleggelser, og det vil bli n?rmest umulig ? holde alle jordbruksarealene i drift. Da m? produksjonen baseres p? mer import av f?r, sier Bj?rke.
Advarer mot ensidig stordriftsfokus

Bruk av gress, korn- og beiteressurser danner grunnlag for de positive s?rpregene ved det norske landbruket. Bruk av arealene er ogs? avgj?rende for et b?rekraftig og klimasmart landbruk.
– Landbruket i Norge m? v?re tilpasset det landet vi bor i. En ensidig satsing p? stordrift vil frikoble matproduksjonen fra det naturgitte ressursgrunnlaget og ?ke s?rbarheten for klimaendringer, sier Bj?rke.
– Vi vil fortsette kampen for et b?rekraftig og framtidsrettet landbruk, som gir forbrukerne trygg og god mat og en dyrehelse i verdenstoppen, avslutter han.

Aksjonerer
Mange i landbruket har reagert negativt p? tilbudet fra staten, og det er ventet at dette bruddet vil etterf?lges av aksjoner i flere faser.

Kontaktpersoner:
Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke, tlf: 901 50 624
1. nestleder, Kristin Ianssen, 951 83 787
2. nestleder, Brita Skallerud, 924 57 780
Kommunikasjonssjef, Lise Boeck Jakobsen, 975 99 866

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0400

Similar Posts