Politikk

Dommen i Neda-saken

Retten er enig med UNE i at det ikke var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon ? sende familien til Jordan. Retten uttaler ogs? at dommen ikke inneb?rer at familien gis lovlig opphold i Norge.
UNE har tapt saken fordi det etter rettens mening ikke fremg?r av UNEs beslutninger at den eldste s?nnens helsemessige forhold er vurdert. Vedtaket er derfor kjent ugyldig p? grunn av mangelfull begrunnelse. Tingretten er enig med UNE i at de innvandringsregulerende hensyn veier tungt i saken. Retten uttaler at norske myndigheter har et legitimt behov for ? kunne utvise utlendinger som ikke har lovlig opphold og som ikke reiser frivillig.
UNE vil ta stilling til om dommen skal ankes etter at vi har satt oss grundig inn i domspremissene. Dersom vi kommer til at dommen ikke skal ankes, m? UNE treffe et nytt vedtak. Det nye vedtaket kan g? ut p? at familien f?r avslag, eller at familien f?r oppholdstillatelse. Etter gjeldende rett har familien ikke krav p? ? f? komme tilbake til Norge f?r UNE eventuelt har truffet et nytt vedtak som g?r ut p? at de f?r oppholdstillatelse.
UNE beklager at flere medier tidligere i dag uriktig meldte om at Neda Ibrahim og familien hennes n? f?r returnere til Norge.

Kontaktperson Utlendingsnemnda
B?rge Sildnes
Seniorr?dgiver INFO
Utlendingsnemnda (UNE)
Tlf 21 08 50 47
[email protected]

0000

Similar Posts