Partier

Drift av persontransport med tog: Evaluering av konkurranse p? Gj?vikbanen

– Meir enn fem ?r er g?tt sidan ein for f?rste gong gjorde bruk av anbodskonkurranse ved drift av persontransport med tog i Noreg. Konkurransen har s? langt vore avgrensa til Gj?vikbanen, og tida er no inne for ei evaluering, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Transport?konomisk institutt, T?I, har p? oppdrag fr? Samferdselsdepartementet utarbeidd rapporten ?P? sporet av konkurranse ? Forel?pige erfaringer med anbud p? Gj?vikbanen?.
– I rapporten blir det vist til at konkurransen p? Gj?vikbanen blei gjennomf?rt p? ein god m?te, med mellom anna: Ei kostnadsinnsparing p? 12 prosent i driftsutgiftene, betre tilbod til dei reisande og utan negative verknader for l?ns- og arbeidsforholda til dei tilsette.
– Konkurranse p? sporet er likevel ikkje noko sesam-sesam, og l?yser ikkje til d?mes store problem som heng saman med gamalt togmateriell og nedsliten infrastruktur, seier samferdselsministeren.
Rapporten vil mellom anna vera ein del grunnlaget for ? vurdera ein s?knad fr? Flytoget om ? f? driva persontransport p? strekningar som ligg utanfor det omr?det der selskapet i dag har eit rutetilbod.
Les rapporten her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/2010/drift-av-persontransport-med-tog-evaluer.html?id=6259110000

Similar Posts