Diplomati

Dr?mmer om ? g? av ved 60

Dr?mmer om ? g? av ved 60
18-03-2013 07:00 Storebrand Hvis ?konomi ikke spilte noen rolle, kunne 1 av 3 nordmenn tenke seg ? pensjonere seg ved 60 eller f?r. ? Har du slike dr?mmer, m? du ta grep tidlig, sier Storebrands pensjonsekspert Knut Dyre Haug. Les hans tips for ? kunne g? av tidlig.

Dersom ?konomi ikke spilte noen rolle, kunne 1 av 3 tenke seg ? pensjonere seg ved 60 eller f?r. ? Vil du g? av tidlig, m? du ta grep n?, sier Storebrands pensjonsekspert.
1 av 3 nordmenn kunne tenke seg ? pensjonere seg ved 60 ?r eller tidligere hvis ?konomi ikke spilte noen rolle, if?lge en fersk unders?kelse Ipsos MMI har gjennomf?rt for Storebrand. 13 prosent ville jobbet etter fylte 67 ?r, og bare fire prosent svarer at de vil arbeide etter at de fyller 70.
? ? st? lenge i jobb virker ikke ? v?re s?rlig attraktivt for de fleste hvis de kan velge fritt, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand, som ikke er overrasket over resultatet.
? Det er lov ? dr?mme, og mange har store planer for hva de vil oppleve som pensjonister. Det kan ogs? bli virkelig ? hvis du tar de rette grepene. Skal folk flest f? r?d til ? g? av s? tidlig som de ?nsker, og med de forventningene de har til pensjonstilv?relsen, m? de imidlertid legge en plan, sier Haug.
62 ?r er f?rste mulighet
Selv om nordmenn dr?mmer om en lang pensjonisttilv?relse, vil 60 ?r v?re urealistisk for de aller fleste. Du f?r nemlig ikke ta ut pensjon f?r du har fylt 62 ?r, verken fra folketrygden, tjenestepensjon eller AFP.
? Vi ser heldigvis at pensjonsreformen som ble innf?rt i 2011, har hatt en positiv effekt p? yrkesdeltakelsen blant eldre, sier Haug. Han viser til tall fra NAV som forteller at det har blitt 9 000 flere sysselsatte i alderen 62 til 66 ?r de to siste ?rene.
?rsakene til ?kningen er flere, tror pensjons?konomen: ? Mange har ikke r?d eller mulighet til ? g? av s? tidlig som de ?nsker. Den ?konomiske gulroten for ? st? lenger i arbeid har dessuten blitt st?rre. At AFP i privat sektor har blitt en livsvarig tilleggspensjon som ?ker om man venter med uttak, har utvilsomt hatt en positiv effekt, p?peker Haug.
Pensjons?konomens tips for ? kunne g? av tidlig
? F? oversikt over hvor mye du kan forvente i pensjon p? storebrand.no, nav.no eller norskpensjon.no.
? Vurder dette opp mot hva du selv ?nsker.
? Start sparing. En m?nedlig spareavtale i et b?rekraftig fond er normalt den beste sparingen til pensjon. Sparingen er allikevel s?pass fleksibel at du kan ta ut pengene n?r du ?nsker.
? Har du mye gjeld, b?r du betale ned til 60-75 prosent av boligverdien f?r du starter pensjonssparing.
? Vurder b?de l?nn og pensjon n?r du bytter jobb. Velger du en jobb med d?rlig pensjonsordning, b?r du forhandle frem en h?yere l?nn og starte pensjonssparingen selv.
? Velg h?y aksjeandel p? sparepengene i ung alder slik at du sikrer deg best mulig avkastning.
? V?r disiplinert og ?k sparebel?pet gjennom livet hvis du har mulighet.
? Husk at rentes rente-effekten er st?rst om du starter tidlig med sparing.
? Ikke baser hele pensjonssparingen p? sparing i bolig. Sprer du risikoen, st?r du rustet mot fall i boligprisene og endringer i livssituasjon.

A to już wiesz?  Ryanair og arbeidsmilj?loven

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy