Internasjonalt

Du kan stemme allerede fra 1. juli

Torsdag 30.juni 2011 ?pner statssekret?r Hege Solbakken i Kommunal- og regionaldepartementet den nyopprustede fotgjengerundergangen under Trondheimsveien mellom Veitvet og Slettel?kka i Oslo.
Prosjektet er en del av Groruddalssatsingen og er en av de f?rste ?perlene? som ferdigstilles i det s?kalte ?perlekjedet? mellom Veitvet og Slettel?kka.
Pressen er velkommen til ? v?re til stede ved ?pningen. I tillegg til statssekret?r Hege Solbakken vil blant andre byr?d for byutvikling i Oslo kommune, B?rd Folke Fredriksen v?re tilstede.
Tid: Torsdag 30. juni 2011 kl. 15.00
Sted: Fotgjengerundergangen mellom Veitvet og Slettel?kka (under Trondheimsveien/rv 4).
Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

0000

Similar Posts