Kulturpolitikk

Durban: – Et viktig skritt i riktig retning

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt forslag til en strategi for reduksjon av saltinntaket i befolkningen utarbeidet av Nasjonalt r?d for ern?ring. De foresl?r en sterk redusering av det daglige saltinntaket.
– Begrensning av befolkningens saltinntak er i f?lge WHO blant de mest kostnadseffektive tiltakene innen folkehelsearbeidet. Jeg vil derfor se p? forslagene og vurdere hvordan vi p? best mulig m?te kan f?lge opp disse. For eksempel er revidering av n?kkehullskriteriene med strengere saltkrav allerede i gang. Dette er et av flere tiltak som krever god dialog med bransjen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.

Nasjonalt r?d for ern?ring foresl?r tiltak for ? redusere det norske saltforbruket. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no.
Reduksjon av saltinntaket i kosten er et m?l ogs? i ?Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen?, og inng?r i kostr?dene. Redusert saltforbruk vil ha stor betydning for folkehelsen, og det er stor internasjonal oppmerksomhet p? dette blant annet med bakgrunn i ?kende forekomst av kroniske ikke-smittsomme sykdommer. B?de WHO og EU har utarbeidet saltstrategier og Norge har deltatt i det europeiske samarbeidet for ? redusere saltinntaket fra 2008. I Norge har vi i dag dobbelt s? h?yt saltinntak per dag en det som er anbefalt.
Strategien gir konkrete forslag hvordan saltinntaket til nordmenn kan reduseres:
70-80 % av saltinntaket kommer fra bearbeidede matvarer, og et av de viktigste forslagene i strategien er forpliktende samarbeid med matvarebransjen om reduksjon av saltinnholdet i matvarer.
Gjennomf?re bedre merking av saltinnhold i matvarer.
Samarbeide med serveringsn?ringen om reduksjon av saltinnhold i mat servert i kantine, kiosk og restaurant.
Utarbeide retningslinjer om saltinnhold i mat servert i offentlige institusjoner.
Styrke informasjonen til befolkningen.
Styrke overv?kingen av saltinnholdet i matvarer og saltinntaket i befolkningen.
Helsedirektoratet st?tter opp om anbefalingene fra Nasjonalt r?d for ern?ring.
Les Nasjonalt r?d for ern?ring sin rapport
Les mer om hvordan du kan redusere ditt saltforbruk p? helsenorge.no 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy