Internasjonalt

E18 Melleby ? Momarken: Ny veg ferdig i 2014, koster 990 millioner kroner

Tiden er over for penn og papir som de viktigste arbeidsredskapene under eksamen. I g?r hadde ?rets avgangselever i videreg?ende skole eksamen i norsk, og over 80 prosent av dem leverte eksamen digitalt.

– Dette er historisk! Vi er stolte over at rekordmange leverte digitalt og at det gikk nesten helt uten problemer, sier Arild Stangeland, IT-direkt?r i Utdanningsdirektoratet.

IKT-basert eksamen har v?rt mulig siden 2008, men det har aldri v?rt flere som har levert digitalt enn under norskeksamen i g?r. Elevene logget seg p? Utdanningsdirektoratets systemer for ? laste ned eksamensoppgaven i norsk like over klokken ni i g?r. Noen steder gikk det litt tregt da og rundt halv ett, da de aller fleste leverte inn eksamen. Utenom dette gikk det uten problemer.

– Den spesielle sekvensen med nedlasting av eksamensoppgaver kl 09.00 er sv?rt unik og noe av det ?t?ffeste? av driftsoppgaver som kj?res i Norge, sier Regionsleder IT-Drift region ?st Baard Mühlbradt . Mühlbradt er godt forn?yd med at it-l?sningene hadde h?y nok ytelse og god nok kapasitet til at over 38 000 besvarelser ble levert uten s?rlige problemer.

Digitalt blir normen fra h?sten 2012

Fra og med eksamen v?ren 2012 vil IKT-basert eksamen v?re normalordningen for alle eksamener i grunnskolen og i videreg?ende oppl?ring. For skolene er det store fordeler med ? gjennomf?re eksamen p? data, b?de knyttet til sikkerhet og tid.

G?rsdagens eksamensoppgave i norsk er publisert her: http://www.udir.no/Nyheter/Eksamen-i-norsk-hovedmal/

Fakta om IKT-basert eksamen

elevene gjennomf?rer eksamen papirl?st
elevene logger seg p? pr?vegjennomf?ringssystemet PGS med brukernavn og passord fra skolen
elevene laster ned eksamen n?r eksamen starter klokken ni
elevene svarer p? oppgaven og laster opp besvarelsen i samme system n?r de er ferdige
eksamensansvarlig kan registrere n?r elevene har levert
sensorene henter besvarelsen i systemet og registrerer karakterene i samme system.
Kontakt

Kommunikasjonsr?dgiver Gudrun K. L?greid p? 918 14 955

0000

Similar Posts