Partier

E6 Ringebu ? Otta: Etappevis utbygging

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen bes?ker torsdag 31. mars og fredag 1. april Hordaland.
Program
Torsdag 31. mars
Kl. 17.00 Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen innleder om idrett og forebygging av sykdom p? Fanaseminaret p? Fana Kulturhus, Nesttun.
Fredag 1. april
Kl. 09.30 Omvisning i det nye odontologibygget ved Universitetet i Bergen.
Kl. 09.50 Demonstrasjon av diagnostikk av sykdom/karies og vurdering av behov for behandling i simulert klinisk situasjon. Diskusjon om kvaliteten p? tannlegeutdanningen.
Kl. 10.10 Presentasjon av resultater fra Bivirkninggruppen for odontologiske biomaterialers oppf?lging over tre ?r av pasienter som har f?tt skiftet amalgamfyllinger.
Kl. 10.30 Helse- og omsorgsministeren presenterer regjeringens tannhelsepolitikk.
Kl. 11.30 Bes?k ved Haukeland universitetssjukehus, oppm?te i Administrasjonsbygget. Orientering om utviklingen av behandling av hjerteflimmer. Orientering om PET-senteret. Demonstrasjon av utstyr knyttet til hjerteflimmerbehandling.0100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy