Kulturpolitikk

Eksportfinansiering

Finansdepartementet har i dag varslet en forlenging av en s?rskilt overgangsregel for Eksportfinans med ett ?r. ? Finansdepartementet samarbeider med N?rings- og handelsdepartementet for ? sikre en fortsatt god eksportfinansieringsordning for norsk n?ringsliv, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.

Eksportfinans ASA er en norsk kredittinstitusjon som p? oppdrag fra staten forvalter en ordning for subsidierte l?n til kj?pere av norske kapitalvarer. Eksportfinans er underlagt vanlig norsk regelverk for banker og andre kredittinstitusjoner. Nye regler for store engasjementer i EUs kapitalkravsdirektiv medf?rer skjerpede krav til soliditet som skaper utfordringer for virksomheten til Eksportfinans.

Finansdepartementet fastsatte i desember 2010 en overgangsregel for Eksportfinans slik at selskapet kan benytte de tidligere reglene om store engasjementer fram til 31. desember 2011. Finansdepartementet har i dag varslet at overgangsregelen forlenges med ett ?r, slik at Eksportfinans ASA kan benytte de tidligere reglene om store engasjementer fram til 31. desember 2012.
Departementet har samtidig gjort det klart at det ikke er grunnlag, verken reelt eller formelt, for ? gi Eksportfinans ASA unntak fra de nye reglene om store engasjementer, ut over denne overgangsregelen.
– Regjeringen er opptatt av eksportindustriens konkurransevilk?r. De offentlig st?ttede eksportl?nene under den s?kalte 108-ordningen er sammen med garantiordningene som tilbys av Garanti-instituttet for eksportkreditt viktige bidrag til at norske eksportbedrifter kan hevde seg i konkurranse med utenlandske. Den r?d-gr?nne regjeringen har styrket og sikret disse ordningene de siste ?rene, sier Johnsen.
– Regjeringen er beredt p? ? sikre et fortsatt godt og konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud. Det arbeides med ? finne en l?sning som sikter mot ? ivareta at de s?rlige form?lene med virksomheten til Eksportfinans kan f?res videre. Dette kan om n?dvendig v?re i statlig regi. Dette skjer i samarbeid mellom Finansdepartementet og N?rings- og handelsdepartementet, sier Giske.
___________________________
Les ogs?:
Sp?rsm?l og svar om forlenget overgangsregel for Eksportfinans ASA
Brev fra Finansdepartementet: Vedr?rende nye regler om store engasjementer

0000

Similar Posts