Politikk

? Ekstrem forskjellsbehandling av barn

03-12-2013 14:13 Plan Norge Barn med funksjonshemminger er ti ganger mer utsatt for ikke ? f? utdanning enn andre barn. De risikerer ogs? oftere ? bli utsatt for vold, underern?ring og sykdommer. Det viser en ny unders?kelse fra barnerettighetsorganisasjonen Plan. Unders?kelsen presenteres i rapporten ?Include us!? som lanseres p? FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 3. desember.

Barn med funksjonshemminger er ti ganger mer utsatt for ikke ? f? utdanning enn andre barn. De risikerer ogs? oftere ? bli utsatt for vold, underern?ring og sykdommer. Det viser en ny unders?kelse fra barnerettighetsorganisasjonen Plan.
Plan-rapporten, ?Include us!?, er laget i samarbeid med London School of Hygiene and Tropical Medicine og lanseres p? FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 3. desember. Studien er basert p? en unders?kelse blant om lag én million av Plans fadderbarn i 30 ulike land og er en av de st?rste studiene internasjonalt av barn med funksjonshemminger.
? Rapporten illustrerer den ekstreme forskjellsbehandlingen som barn med funksjonshemminger opplever verden over. I rundt halvparten av landene vi har unders?kt, er det over ti ganger mer sannsynlig at barn med funksjonshemminger ikke f?r g? p? skole, enn andre barn. De stiller ogs? bakerst i k?en n?r det gjelder helsetjenester og medisinsk behandling, sier Olaf Thommessen, generalsekret?r i Plan Norge.
Ekskluderes og diskrimineres
Det er om lag 150 millioner funksjonshemmede barn i verden i dag. Mange blir gjemt bort og ekskludert fra samfunnet de lever i, p? grunn av at familien skammer seg og blir stigmatisert. Barna m?ter mange barrierer og blir diskriminert, spesielt n?r det kommer til utdanning og tilgang til helsetjenester. De har ogs? st?rre risiko for ? bli utsatt for vold og overgrep, underern?ring og sykdommer.
? Dette innvirker p? deres framtidige muligheter til ? skaffe seg jobb og venner og gir dem d?rligere livskvalitet. Det er avgj?rende at funksjonshemmede barn f?r de samme mulighetene som andre barn, for ? gi dem en best mulig start p? livet, sier Thommessen.
Plan jobber spesielt for og med verdens mest s?rbare og marginaliserte barn.
? Vi jobber p? flere omr?der for ? skape en bedre framtid for barn med funksjonshemminger, blant annet gjennom ? gj?re skolene mer tilgjengelige for rullestolbrukere, gi oppl?ring til barn og l?rere i tegnspr?k og endre holdninger i lokalsamfunnet for ? forebygge stigmatisering og mobbing. I tillegg arbeider vi med ? f? myndighetene til ? oppfylle sine plikter om utdanning og helsehjelp, sier Thommessen.
Usynlige i norsk utenrikspolitikk
If?lge en evalueringsrapport om inkluderingen av funksjonshemmede i norsk utenrikspolitikk fra 2012, har funksjonshemmede v?rt nedprioritert i norsk utviklingspolitikk de seneste ?rene. I perioden 2000 til 2010 n?dde bare to prosent av norsk bistand mennesker med funksjonshemminger. Barn med funksjonshemminger har, med f? unntak, blitt fullstendig ekskludert.
Statsminister Erna Solberg har sagt at Norge skal ta en ledende rolle internasjonalt n?r det gjelder utdanning for alle. Samtidig sl?r regjeringserkl?ringen fast at regjeringen skal ta spesielt hensyn til marginaliserte grupper, som for eksempel funksjonshemmede, i sitt bistandsarbeid.
? Det er viktig at regjeringen n? f?lger opp dette og at statsministeren bruker sin innflytelse og internasjonale posisjon til ? s?rge for at barn med funksjonshemminger blir en naturlig del av arbeidet med utdanning for alle, og i de nye utviklingsm?lene som skal ta over n?r tusen?rsm?lene g?r ut i 2015, sier Thommessen.

A to już wiesz?  Barn og gravide kvinner beh?ver akutt hjelp

Plan Norge – for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy