Kulturpolitikk

Elever m?ter Et ?yeblikks frihet

Elever m?ter Et ?yeblikks frihet

Hvordan er det ? v?re p? flukt? Hvem f?r slippe inn og hvem kastes ut?
FN-sambandet og Film fra S?r gir i h?st norske skoleelever et innblikk i ? flykte gjennom visningen av den prisbel?nte filmen Et ?yeblikks frihet.
Elever fra Elvebakken videreg?ende skole stemmer over sp?rsm?let; B?r Norge ta imot flere flyktninger enn vi gj?r i dag?
Tid: 9. oktober 2012 kl 12.30 ? 15.30
Sted: Vika kino, Oslo
– Ungdom i Norge har store problemer med ? se for seg hvordan det er ? flykte. Gjennom ? vise filmen Et ?yeblikks frihet og samtidig l?re elevene om rettigheter folk har og praksisen til FNs h?ykommiss?r for flyktninger, s? tar vi dem forh?pentlig et skritt n?rmere, sier Stian Bragtvedt, leder Av FN-sambandets regionkontor ?st.
– Vi er veldig glade for ? ha med oss skuespilleren Payam Madjlessi som spiller i filmen og selv har v?rt flyktning. Han vil fortelle sin historie til elevene etter filmen, sier Bragtvedt.
– Mitt m?l har v?rt ? fortelle noen av de sanne historiene og forklare bakgrunnen til flyktningene som bli utst?tt, og ? vise at deres historier er universelle. Det er disse universelle lengslene som gj?r mennesker i stand til ? gj?re det umulige, sier Regiss?r Arash T. Riahi om filmen
Program:
12.30-12.45 Hva er en flyktning, Stian Bragtvedt, FN-Sambandet
12.45-14.15 Et ?yeblikks frihet vises
14.15-15.00 Elevene m?ter Payam Madjlessi
15.15 Elevene stemmer over om Norge b?r ta imot flere flyktninger
Det blir mulighet for intervjuer med Payam Madjlessi og elever fra Elvebakken videreg?ende skole.
Film fra S?r har siden 1991 fokusert sitt arbeid rundt filmer, filmskapere og andre kulturuttrykk fra Asia, Afrika, Midt?sten og Latin-Amerika.
FN-sambandet er et informasjonskontor om FN og internasjonale sp?rsm?l og jobber med ? spre kunnskap til offentligheten generelt og til skoleverket spesielt.
For mer informasjon:
Pia Ilonka Schenk Jensen Film fra S?r 924 02 632
Torbj?rn Urfjell FN-sambandet 90 18 14 76
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0000

A to już wiesz?  Större fokus p? alkoholbrukets skador p? andra

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy