Politikk

En global Osloregion p? dagsorden

Gode og effektive flyforbindelser er avgj?rende for b?de turisme og n?ringsliv. ?kt globalisering og skjerpet internasjonal konkurranse stiller ?kte krav til kommunikasjon og reiser. For Norge og Osloregionen st?r mye p? spill. Dette st?r p? dagsorden n?r Avinor, i samarbeid med NHO, samarbeidsalliansen Osloregionen og Oslo kommune arrangerer konferansen ?EN GLOBAL OSLOREGION? f?rstkommende onsdag, 27. august kl. 10:00 – 15:00 p? Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.
Konferansen vil fokusere p? betydningen av god internasjonal tilgjengelighet for Osloregionen og Norge. Hva betyr det, og hvordan skal vi jobbe med dette framover?
Statssekret?r John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet skal snakke om ?Luftfartens betydning for landet, og betydningen av et godt luftfartsknutepunkt for Norge og norsk
luftfartsn?ring?. Byr?dsleder Stian Berger R?sland, Oslo kommune, tar opp betydningen av internasjonal tilgjengelighet for Osloregionen. Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor vil
redegj?re for Avinors ambisjoner for utviklingen av Oslo Lufthavn mot 2040.
En rekke representanter for n?ringsliv og forskning vil belyse betydningen av gode kommunikasjoner for n?ringslivet og turismen.
Erik Wold leder paneldebatten.
Meld deg p? her
0000

Similar Posts