Politikk

– En kamp mot klokka

Behovet for hjelp p? Filippinene er enormt, logistikken krevende og barna spesielt s?rbare. Det melder Plan, som kjemper for ? n? ut med n?dhjelp i tide til avsidesliggende og avsk?rne lokalsamfunn.

? Tid er en kritisk faktor. Plans folk er for lengst i felt, og vi jobber p? spreng sammen med myndigheter og andre organisasjoner for ? f? hjelpen frem fortest mulig til de som trenger den mest, sier J?rn Johansen, fungerende generalsekret?r i Plan.
Tyfonofrene har et livsviktig behov for rent vann, mat sanit?r og n?dvendige medisiner, samt telt, presenninger og tepper. Plan er n? til stede i Samar, Leyte og nordre deler av Panay og Cebu, og konsentrerer innsatsen i lokalsamfunn i de hardt rammede omr?dene i ?st-Samar i regionen ?st-Visayas. Dette er omr?der som Plan kjenner godt, gjennom mange ?rs operasjonell virksomhet i landet.
? V?re kollegaer p? Filippinene har gode kontakter med frivillige i befolkningen som n? stiller opp og bidrar i n?dhjelpsarbeidet. B?de v?re ansatte og de frivillige st?r p? d?gnet rundt, selv om flere har familier som er rammet av katastrofen, sier Johansen.
Logistikk er en kjempeutfordring
Nye forsyninger med Plans n?dhjelpspakker er n? p? plass i hovedstaden Manila og skal transporteres ut til Samar i l?pet av de n?rmeste dagene. Logistikken er krevende. Mange veier er ?delagte eller sperret av sammenraste bygninger, str?mledninger og tr?r. Plan samarbeider kontinuerlig med andre organisasjoner og FN for ? sikre mest mulig effektiv hjelp.
Plan koordinerer ogs? sin hjelp med filippinske myndigheter for beredskap, forsvar, utdanning og helse- og sosial. Lokale myndigheter st?r imidlertid i en krevende arbeidssituasjon, mye p? grunn av ?deleggelser og ansatte som ikke er stand til ? komme p? jobb. Plans ?relange tilstedev?relse i tyfonomr?dene gj?r derfor at organisasjonen kan bidra til at oppgaver der myndighetene har redusert kapasitet, likevel kan gjennomf?res.
I Manila i dag har Plan deltatt p? lanseringen av en handlingsplan for den humanit?re innsatsen p? Filippinene i regi av FN. Plans landdirekt?r p? Filippinene, Carin van der Hor, talte der p? vegne av internasjonale organisasjoner om beskyttelse av s?rbare grupper og behovet for koordinering og kommunikasjon i n?dhjelpsarbeidet.
– Tusenvis av familier er i desperat behov for husly, rent vann og medisiner. N? er det viktig ? gj?re veiene farbare og gjenopprette kommunikasjonen s? snart som mulig, forteller van der Hor.

Plan Norge – for og med barn0000

Similar Posts