Internasjonalt

Endrede ?pningstider i UDIs informasjonstjeneste

Statssekret?r Gry Larsen presenterer fredag 10. juni den ?rlige meldingen til Stortinget om norsk eksport av forsvarsmateriell.
I forbindelse med at regjeringen fredag 10. juni fremlegger en melding til Stortinget om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid, inviterer statssekret?r Gry Larsen media og organisasjoner til et presentasjonsm?te om meldingen i UD.
Meldingen til Stortinget er en ?rlig melding, og ble fremlagt f?rste gang i 1996. Meldingen som legges frem 10. juni gir omfattende innsyn i omfanget av den faktiske eksporten av v?pen, ammunisjon og annet milit?rt materiell som fant sted i 2010.
Meldingen redegj?r ogs? for politikk og regelverk rundt eksportkontroll, samt om det internasjonale samarbeidet Norge deltar i p? dette omr?det.
Tid og sted: fredag 10. juni, kl. 15.00 i Utenriksdepartementet.
Presse og organisasjoner som ?nsker ? delta bes melde seg p? innen torsdag 9. juni kl. 15.00 til r?dgiver Christoffer Aas-Pedersen, , tel. 23 95 06 47. 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy