Internasjonalt

Enklere ? bruke samisk i kommunikasjon med det offentlige

– Vi forventer at Libya samarbeider med domstolen. Arrestordren er basert p? sv?rt alvorlige anklager mot sentrale ledere i Libya og understreker hvor viktig det er ? arbeide mot straffefrihet for overgrep mot sivilbefolkningen, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Den internasjonale straffedomstol i Haag (ICC) utstedte i g?r arrestordre p? Muammar al Gaddafi, hans s?nn Saif al Gaddafi samt etterretningssjef Abdullah al-Sanussi for overgrep mot befolkningen i Libya. Begj?ringen er basert p? anklager om forbrytelser mot menneskeheten i form av mord og forf?lgelse.
– Ingen langsiktig fred kan bygges p? straffefrihet for alvorlige overgrep mot egen sivilbefolkning. Myndighetene m? stanse alle kamphandlinger og s?ke en varig, politisk l?sning p? konflikten, sier utenriksminister St?re.
Norge st?tter arbeidet ved den internasjonale straffedomstol i Haag og var ett av de land som sto bak etableringen av en slik uavhengig internasjonal domstol.
Det er et enstemmig FNs sikkerhetsr?d som har henvist situasjonen i Libya til Den internasjonale straffedomstolen. Libyas forpliktelser f?lger av FN-pakten.
– Det er viktig ? understreke at stridigheter rundt straffedomstolens arrestordre ikke m? bidra til ? ?ke volden i Libya eller legger nye hindringer i veien for det humanit?re arbeidet i landet, sier St?re. 1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy