Internasjonalt

E?S-konferansen 2011

P? vegne av regjeringen, overrekker fornyingsminister Rigmor Aasrud den 2. mai S?terhytten til H.M. Dronning Sonja. Dette er andre og siste del av regjeringens gave til kongeparets 70-?rs jubileum.
Musikalsk innsalg ved elever fra Barratt Due Musikkinstitutt
Velkommen ved administrerende direkt?r ?yvind Christoffersen, Statsbygg
Tale ved statsr?d Rigmor Aasrud, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Tale ved H.M. Dronning Sonja
Tale ved sjefskonservator Inger Jensen, Norsk Folkemuseum
Diktopplesning
Avduking av gavlblomst ved H.M. Dronning Sonja
Omvisning
Musikals underholdning
Tid: Mandag 02. mai kl 12.00-12.45,
NB: Framm?te senest kl 11.45
Sted: Dronning Blancas vei 1, Bygd?y.
P?melding for journalister:
Eva Kvandal, Statsbygg, mobil: 901 73 330, epost: senest fredag 29.04.2011

Regjeringens gave til kongeparet:
F?rste del av regjeringens gave til kongeparets 70-?rs jubileum inkluderte Wedelmonumentet og gjenoppbygging av stiene p? omr?det, med en kostnad p? 10 millioner kroner. Andre del av gaven er restaureringen av S?terhytten, musikkpaviljongen og uteomr?dene rundt. Dette har en styringsramme p? 27,8 millioner. kroner. Istandsetting av omr?det Dronningberget p? Bygd?y har blitt utf?rt av Statsbygg og Norsk folkemuseum, i samarbeid med Riksantikvaren, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Universitetet for milj?- og bio-vitenskap p? ?s.
Om Dronningberget:
Dronningberget har enten v?rt eid av kongen eller av staten, som s? har stilt den til Kongens disposisjon. S?terhytten var opprinnelig et fornemt badehus fra 1852, bygget for Karl Johans s?nn Oscar I. Den l? p? en pram utenfor Oscarshall og kunne flyttes dit kongen ville. Da det gikk mark i treverket ble badehuset demontert og flyttet til Dronningberget.
Her ble det bygget om og kalt S?terhytten i 1862 etter ?nske fra dronning Louise. Hun var gift med Karl IV og bestemor til v?r egen Kong Haakon. Huset ble innviet p? hennes navnedag i 1862. Fire ?r senere ble det kafédrift i bygningen og det ble ogs? reist en musikkpaviljong. Denne inng?r i Statsbyggs restaureringsarbeid.
I tr?d med tidligere tiders bruk vil det etter hvert bli kafédrift i S?terhytten, og Dronningberget kan p? ny bli et popul?rt m?l for s?ndagsutflukten.

0000

Similar Posts