Kulturpolitikk

Erik Solheim til regnskogen i Indonesia

Utvalget som har vurdert reglene for utm?ling av personskadeerstatninger, leverer i morgen sin utredning til justisminister Knut Storberget.
Utredningen omhandler blant annet sp?rsm?let om standardisering av erstatningsutm?lingen ved erstatning for personskade.
Pressen inviteres til ? delta.
Tid: Tirsdag 27.september, klokka 13
Sted: R5, m?telokale D1129
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Tonje Torsgard, mobil 95 96 10 67
Utvalget ble nedsatt i juni 2008, og har v?rt ledet av professor dr. juris Bjarte Askeland.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy