Kulturpolitikk

Et n?kternt budsjett tilpasset kommunens inntekter og utgifter

Regionalministrene fra Norge, Sverige, Finland og Island sender felles brev til EU-Kommisjonen. Her ber de om at det innenfor EUs fremtidige regionalpolitikk og innenfor regelverket for regional statsst?tte fortsatt vies spesiell oppmerksomhet til de nordlige regionene med spredt bosetting.
Regionalministrene ble enige om dette under det nordiske regionalministerm?tet i Helsingfors 13. oktober. Brevet blir sendt b?de til kommis?r Hahn, ansvarlig for EUs regionalpolitikk og til kommis?r Almunia, ansvarlig for bl.a. regional statsst?tte.

I dagens regelverk ?pnes det for ? kunne gi investeringst?tte til virksomheter som vil etablere seg i distriktene, lavere arbeidsgiveravgift og transportst?tte. Dette regelverket utl?per i 2013. Nytt regelverk er n? under utvikling, og det er i denne forbindelse at ministrene ber om at det eksisterende kriteriet ?lav befolkningstetthet? m? videref?res i det nye regelverket.
-Norge er jo et land som er stort geografisk, men med relativt f? innbyggere som bor spredt. Mye av verdiskapningen skjer i distriktene, langs kysten og over hele landet. Det er viktig for oss ? kunne ha et handlingsrom for ? ha en offensiv distrikts- og regionalpolitikk, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
-Det at vi st?r sammen med Sverige og Finland i arbeidet med ? utvikle framtidens distrikts- og regionalpolitikk er viktig. Ikke minst overfor EU-kommisjonen, hvor vi kan fremme felles krav. Det gj?r at vi st?r sterkere i ? f? beholde de gode ordningene vi har. Samarbeidet gir oss ogs? fleksibilitet for ? kunne videreutvikle v?r politikk, sier statsr?d Navarsete.
Brevet fra de fire ministrene
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy