Partier

Etablerer retursentre Utlendingsdirektoratet (UDI) har n? lyst ut konkurransen for etableringen av retursentre.

I f?rste omgang er det snakk om ? anskaffe inntil 16 retursentre. UDIs regionskontorer i Oslo og Indre ?stland skal etablere inntil fire retursentre hver. De ?vrige regionene skal etablere inntil to retursentre hver.
Retursentrene skal ha en st?rrelsesorden p? 100- 150 plasser. Fristen for ? komme med tilbud er 30. mars. UDI ?nsker ? inng? avtaler med aktuelle tilbydere i l?pet av mai.

Deling av mottakssystemet
Det er regjeringen som har besluttet at det skal etableres retursentre for asyls?kere med endelig avslag p? sin asyls?knad.
Etableringen av retursentre inneb?rer en deling av mottakssystemet, hvor alle personer som f?r endelig avslag p? sin asyls?knad flytter fra ordin?re mottak, og- i p?vente av at de reiser hjem eller blir uttransportert- f?r tilbud om innkvartering i et retursenter. Dette gjelder alle asyls?kere med endelig avslag, med unntak av enslig mindre?rige asyls?kere.
Rundt 3500 personer med endelig avslag p? asyls?knaden bor i ordin?re mottak i dag. Med opprettelsen av retursentre vil det bli behov for f?rre ordin?re mottak.

M?l: flere frivillige returer
M?let er at retursentrene skal f?re til flere frivillige returer.

Ved at alle beboere med endelig avslag flytter til retursentre, ?nsker vi ? alminneliggj?re at asyls?kere skal reise fra Norge etter endelig avslag, skriver UDI- direkt?r Ida B?rresen i brevet om retursentre til norske kommuner.

Likhet med ordin?re mottak
Retursentrene vil ligne ordin?re mottak i forhold til standard, bemanning, aktivitetsniv? og sammensetningen av beboerne. Forskjellen er at integreringsperspektivet faller bort og at det vil v?re en st?rre og mer gjennomg?ende oppmerksomhet mot retur.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy