Partier

Etablering av retursentre

Regjeringen har besluttet at det skal etableres retursentre for asyls?kere med endelig avslag p? sin asyls?knad. Utlendingsdirektoratet (UDI) er n? i gang med ? innf?re den nye ordningen.

Etableringen av retursentre inneb?rer en deling av mottakssystemet, hvor alle personer som f?r endelig avslag p? sin asyls?knad flytter fra ordin?re mottak, og- i p?vente av at de reiser hjem eller blir uttransportert- f?r tilbud om innkvartering i et retursenter. Dette gjelder alle asyls?kere med endelig avslag, med unntak av enslig mindre?rige asyls?kere.
M?l: flere frivillige returer
M?let er at retursentrene skal f?re til flere frivillige returer. Ved at alle beboere med endelig avslag flytter til retursentre, ?nsker vi ? alminneliggj?re at asyls?kere skal reise fra Norge etter endelig avslag, skriver UDI- direkt?r Ida B?rresen i brevet til norske kommuner.
Likhet med ordin?re mottak
Retursentrene vil ligne ordin?re mottak i forhold til standard, bemanning, aktivitetsniv? og sammensetningen av beboerne. Forskjellen er at integreringsperspektivet faller bort og at det vil v?re en st?rre og mer gjennomg?ende oppmerksomhet mot retur.
F?rre ordin?re mottak
Rundt 3500 personer med endelig avslag p? asyls?knaden bor i ordin?re mottak i dag. Med opprettelsen av retursentre vil det bli behov for f?rre ordin?re mottak, og en del mottak vil blir omgjort til retursentre. P? samme m?te som ved etablering av ordin?re mottak, vil UDI invitere til offentlige anbudskonkurranser. Det er for tidlig ? si hvor retursentrene vil bli lokalisert. Den f?rste konkurransen er planlagt i l?pet av februar 2011. Vi regner med at det vil ta fra tre til fem m?neder fra utlysning til sentrene er i drift, skriver B?rresen.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy