Internasjonalt

Etnedal kommune f?r 600 000 kroner til spanande integreringsprosjekt

Det er n? fordelt 40 millioner nye kroner til kulturtilbud for barn og unge i hele landet. Det er i hovedsak kommuner og kulturskoler som har s?kt om midler. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kulturminister Anniken Huitfeldt h?per pengene kan v?re et godt bidrag til et mer mangfoldig kulturtilbud til barn og unge.
– Kommunene og kulturskolene har vist stor interesse for ? s?ke om midler. Det kom inn over 350 s?knader, og av disse har 210 f?tt midler, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
– S?knadene vitner om en stor bredde i det lokale kulturtilbudet. De som har f?tt tildelt midler omfatter alle uttrykksformer, og det er stor bredde i s?knadene, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.
I hovedsak er det kommunene og kulturskolene som er s?kere til midlene. Men ogs? prosjekter har s?kt. S?knadene omfatter samarbeide mellom SFO og kulturskole, modellfors?k og utviklingsprosjekter. Det har v?rt stor interesse for utpr?ving av prosjekter basert p? Teaching Artist eller lignende modeller.
Det har blitt lagt vekt p? f?lgende:
? fordeling av ulike uttrykk
? tilbud til flere og nye elevgrupper
? geografisk spredning
? kvaliteten p? s?knaden
Mange av s?kerne har utvidet eller videreutviklet prosjekter som fikk midler i 2010, og 67 av disse prosjektene, som fordeler seg over alle landets fylker, vil ogs? i 2011 f? midler.
Norsk kulturskoler?d har levert 12 s?knader, som samlet utgj?r vel 11 millioner kroner. Norsk kulturskoler?d f?r innvilget 8 av disse s?knadene med totalt vel 5 millioner kroner. Det er kommet inn 28 s?knader som g?r p? talentutvikling. 20 av disse vil f? midler, noe som utgj?r i underkant av 4 millioner kroner.
Her finner du den totale oversikten over hvilke skoler og tiltak som har f?tt tildelt midler.
Sp?rsm?l om tildelingene kan rettes til Utdanningsdirektoratet, t. 23 30 12 00.

0000

Similar Posts