Partier

Etterbetaling av kompensasjon for bortfall av automatinntekter til Norges Blindeforbund og Norsk Folkehjelp

I statsr?d fredag vart det bestemt at Norges Blindeforbund f?r etterbetalt 2,9 millionar kroner og Norsk Folkehjelp 664 000 kroner i kompensasjon for at dei ikkje lenger har l?yve til ? stille opp gevinstautomatar.
Stortinget vedtok i 2003 forbod mot gevinstautomatar. For ? kompensere for noko av inntektsbortfallet vart det bestemt at delar av speleoverskotet til Norsk Tipping skulle g? til samfunnsnyttige og humanit?re organisasjonar som hadde automatinntekter.
Norges Blindeforbund og Norsk Folkehjelp har dokumentert at dei fekk for l?g kompensasjon i 2008 fordi nokre automatinntekter ikkje var tekne med i grunnlaget for kompensasjonsutrekninga. Dei to organisasjonane vil difor f? etterbetalt kompensasjon for ?ret 2008.
Den samla potten for kompensasjon for tapte automatinntekter var p? 332 millionar kroner i 2008.
Utbetalinga vil skje f?r 1.oktober 2010.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy